Sieci i przyłącza wod-kan

Wszystko, by woda popłynęła. I płynęła…

PROJEKT + WŁAŚCIWY DOBÓR ARMATURY I ŁĄCZEŃ + OPTYMALNY UKŁAD SIECI PRZEWODÓW + UZBROJENIE

Wykonujemy kompleksowe instalacje wszelkich sieci wod-kan (sieci sanitarnych).

Wykonujemy, organizujemy i zapewniamy:

• projekt,
• roboty ziemne i montażowe, szalunki i wykopy,
• nowe przyłączenia do działającego wodociągu, obsługę geodezyjną, podejście pod wodomierze,
• organizację wszelkich formalności związanych z zatwierdzeniem projektu przyłącza.

Dowiedz się, jak najprościej wykonać przyłącza wodne i kanalizacyjne w Poznaniu, Swarzędzu i okolicach.