Sieci i przyłącza gazowe

BY GAZ DOTARŁ. I SIĘ NIE ULOTNIŁ.
Nowe przyłącza i modernizacja.

Trwale i bezpiecznie. Z szacunkiem i dopasowaniem do wszystkich obowiązujących norm bezpieczeństwa wykonujemy projekty i instalacji gazowych.

Oferujemy:
• projekty techniczne,
• roboty ziemne i montażowe,
• przeprowadzenie wszelkich prób oraz odbiorów niezbędnych do dopuszczenia wybudowanej sieci do eksploatacji,
• organizację wszelkich formalności związanych z zatwierdzeniem projektu przyłącza.

Zapewnij sobie bezpieczne przyłącze gazowe w Swarzędzu, Poznaniu i okolicach – na terenie Wielkopolski.